Jan- Erik Mattsson
Är specialist inom jord-och skogsbruk och har erfarenhet från redovisning inom byggbranchen. Jag tittar på er befintliga organisation och ger förslag utifrån våra analyser.

- Högskoleutbildad ekonom

- Mångårig erfarenhet av jord- och skogsbruk

- Samarbete med Ullareds Redovisningsbyrå HB

- Lång erfarenhet av EU-bidrag till jord-och skogsbruk

Markus Mattsson
Är välutbildad personalvetare med erfarenhet av HR-frågor, rekrytering och coachning. 

- Kunnig inom löpande bokföring.

- Skicklig på digitala lösningar som gör din redovisning lättare.