Löpande Redovisning

- Redovisning av moms och arbetsgivaravgifter

- Löner

- Deklarationer

- Bokslut

- Årsredovisning för AB 

- SAM ansökan

- Bilda ett AB

- Månadsvis rapportering om ditt företags ekonomiska status 

Rådgivning

- Företagsekonomisk rådgivning

- Är dina egna uttag eller lön anpassade till de skydd du behöver

- Har du rätt företagsform byta till AB

- Är du rätt försäkrad

- Får du ut optimalt av din SAM-ansökan

Våra tjänster utnyttjas av olika typer av kunder t.ex:

- Hantverkare, Konsulter

- Åkare, Lantbrukare

- Mäklare, Programmerare

- Maskinförare och Musiker

Kontakta oss så berättar vi mer  Kontakt